Bình Dương phấn đấu đạt kết quả cao nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Sáng 29.6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kết quả thực hiện và giải ngân đầu tư công quý II.2022, nhất là trong tháng 6 đã có sự chuyển biến (giá trị giải ngân quý II.2022 gấp 1,54 lần so với cùng kỳ năm 2021) do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư công của tỉnh hiện nay như: Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm do vướng mắc về đơn giá đất, bố trí tái định cư, việc vận động tuyên truyền người dân chưa tốt; sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, hiệu quả…

Đoàn giám sát nhấn mạnh kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, cần tích cực gặp gỡ, đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án để điều chuyển vốn của những dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng kết luận buổi giám sát. Ảnh: P. Lê

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng kết luận buổi giám sát. Ảnh: P. Lê

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước nhưng đạt khá trong khu vực Đông Nam bộ (đứng thứ 2 sau Tây Ninh). Đồng thời, đề nghị từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra để Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, lưu ý khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thẩm định giá đất gây chậm trễ việc giải phóng mặt bằng; rà soát kế hoạch để chủ động điều chuyển vốn, bảo đảm khả năng hấp thụ vốn của các dự án; sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi kiểm tra, đôn đốc, kết nối, kịp thời giải quyết, tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc của các địa phương, đơn vị.

P. LÊ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/binh-duong-phan-dau-dat-ket-qua-cao-nhat-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-i292941/