Bình Dương: Ông Trần Ngọc Sang được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Bến Cát

Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sang làm Trưởng Phòng quản lý đô thị, thay ông Huỳnh Quốc Việt nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Ngọc Sang (ngoài cùng bên trái) cùng các cán bộ chủ chốt của Thị xã Bến Cát nhận Quyết định điều động bổ nhiện của Thị ủy, UBND Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Ngọc Sang (ngoài cùng bên trái) cùng các cán bộ chủ chốt của Thị xã Bến Cát nhận Quyết định điều động bổ nhiện của Thị ủy, UBND Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Ngọc Sang, sinh ngày 12/7/1983, quê quán tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông Sang có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Sang từng giữ Chức vụ Phó Phòng quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Bến Cát.

Thời gian ông Sang được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý đô thị Bến Cát là 5 năm kể từ ngày 12/9/2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Sang hứa sẽ cố gắng cùng tập thể Phòng Quản lý đô thị đoàn kết, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và chính quyền xã phường để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Dịp này, Thị ủy, UBND thị xã Bến Cát cũng điều động nhiều cán bộ chủ chốt, cụ thể: Điều động ông Lê Anh Quý – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát về cơ quan Dân vận Thị ủy làm trưởng Ban Dân vận Thị ủy từ ngày 1/9/2023, thôi nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019-2024; Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát nhiệm kỳ 2019-2024 cho ông Nguyễn Văn Chung; Điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Việt – Trưởng Phòng Quản lý đô thị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Tây nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy vào Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức ủy viên kiêm nhiệm.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/binh-duong-ong-tran-ngoc-sang-duoc-bo-nhiem-truong-phong-quan-ly-do-thi-ben-cat-361187.html