Bình Dương: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển KTTT

    Gốc

    Mỗi HTX thành lập mới được hỗ trợ 10 triệu đồng

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17792