Bình Dương chưa kiểm soát được chất thải y tế

(VOV) - Qua kiểm tra tại 17 bệnh viện chỉ có 11 hệ thống xử lý nước thải, 2 bệnh viện có quy trình và công nhân vận hành hệ thống, số còn lại hầu như không có giám sát…

Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bị bỏ quên Hà Nội: 11 bệnh viện chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng

Tỉnh Bình Dương có 17 bệnh viện công lập, tư nhân, 36 phòng khám đa khoa tư nhân, 1.000 cơ sở dịch vụ y tế. Vì vậy, lượng chất thải rắn y tế phát sinh ước tính khoảng 362 m3/ngày.

Việc xử lý các chất thải rắn y tế ở Bình Dương đa số đều sử dụng công nghệ đốt (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, công tác xử lý chất thải y tế của tỉnh này vẫn còn nhiều hạn chế. Qua kiểm tra tại 17 bệnh viện chỉ có 11 hệ thống xử lý nước thải, 2 bệnh viện có quy trình và công nhân vận hành hệ thống, số còn lại hầu như không có giám sát, hoặc không vận hành thường xuyên.

Việc xử lý các chất thải rắn y tế ở Bình Dương đa số đều sử dụng công nghệ đốt. Tuy nhiên, tất cả các lò đốt đều sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh và gây ô nhiễm môi trường./.