Bình Dương chính thức thông xe công trình Cầu Đò

Ngày 22/4, Bình Dương chính thức thông xe tại công trình xây dựng cầu Đò 2 tại thị xã Bến Cát. Cầu Đò mới bắc qua sông Thị Tính. Công trình được UBND thị xã Bến Cát khởi công xây dựng từ đầu năm 2021.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/binh-duong-chinh-thuc-thong-xe-cong-trinh-cau-do-118244.htm