Bình Dương: 18.672 người có công hưởng chế độ chính sách

Theo UBND tỉnh Bình Dương, qua đợt tổng rà soát toàn tỉnh có 18.672 trường hợp được hưởng chế độ chính sách. Trong đó, có 33 Mẹ VNAH còn sống và được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo đầy đủ các chế độ.

Các Mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng hàng tháng đến cuối đời. Ngoài ra, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, cựu TNXP… đều được hưởng chế độ trợ cấp và các chế độ ưu đãi, có nhà ở ổn định. Không có trường hợp nào hưởng chưa đầy đủ chế độ hoặc hưởng sai chế độ.

Quỳnh Anh