Binh đoàn xanh trên cao nguyên đỏ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Gần 1/4 thế kỷ gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, Binh đoàn 15 đã biến một vùng đất rộng lớn vốn là chiến trường ác liệt trở thành một vùng cao su, cà phê, hồ tiêu... bạt ngàn. Cùng với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, Binh đoàn đã thu hút hàng nghìn hộ dân với hàng vạn lao động là người dân tộc thiểu số vào làm công nhân...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.55611.qdnd