Binh đoàn 15: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Online - Sáng 10-8, Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Xuân Phương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 - Ảnh 1

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được quán triệt tình hình địa phương, nhất là vùng biên giới nơi địa bàn đơn vị đứng chân; nhiệm vụ của Binh đoàn 15 và được nghe các báo cáo viên phổ biến quán triệt 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; tổ chức phản động FULRO và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên. Đồng thời, các học viên còn được tìm hiểu thêm nội dung cơ bản của các Bộ luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam.

Tin, ảnh: QUANG HỒI