BÌNH ĐỊNH SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 6

Bình Định là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 6. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có rất nhiều nỗ lực để khẩn trương phòng chống cơn bão được đánh giá là rất mạnh này

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/11/binh-dinh-san-sang-ung-pho-voi-bao-s o-6/277932