Bình Định: Chức sắc tôn giáo chúc Tết lãnh đạo tỉnh

    Báo VTC News
    Gốc

    Các chức sắc tôn giáo tỉnh Bình Định cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân và phật tử đoàn kết và sống "tốt đời - đẹp đạo".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234696/Default.aspx