Bình Đại, một năm sau bão

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Người Bến Tre không bao giờ quên cơn bão số 9 đã đổ bộ vào tỉnh này hơn một năm nay. Ai cũng nói phải mất nhiều năm mới khôi phục lại được. Vậy mà chưa đầy một năm, về Bình Đại, nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu phong ba bão táp, chẳng những đã xóa hết dấu tích, mà còn mở ra một hướng đi mới sáng sủa hơn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117985&sub=127&top=39