Bình chọn các tác phẩm báo chí viết về phát triển bền vững năm 2019

Ngày 21.5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) đã phát động Chương trình bình chọn các bài viết về doanh nghiệp phát triển bền vững (PTBV) năm 2019. Chương trình do VCCI-VBCSD phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI, Phó Chủ tịch VBCSD phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ĐT

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cơ quan truyền thông về PTBV, từ đó huy động sự tham gia của báo chí trong việc tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của DN thực hiện phát triển bền vững trong cộng đồng DN Việt Nam.

Thông qua việc tìm kiếm, ghi nhận và tuyên truyền các thông lệ tốt, các điển hình DN thực hiện phát triển bền vững xuất sắc, Chương trình đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cơ quan Truyền thông trong việc khuyến khích các DN tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi cần phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phản ánh trung thực các thông lệ tốt trong thực hiện phát triển bền vững của các DN (trong nước và FDI) đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực trên toàn Việt Nam. Những thông lệ tốt được giới thiệu trong bài viết là những hoạt động của DN trong các lĩnh vực KTXH, môi trường và nhằm hướng đến việc hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chương trình khuyến khích các bài viết về các điển hình tiên tiến, các sáng kiến mới, nhân tố mới, những DN và doanh nhân mạnh dạn thay đổi tư duy kinh doanh truyền thống - chỉ hướng đến lợi nhuận sang tư duy kinh doanh bền vững - lợi nhuận đi kèm sự phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Chương trình nhận hồ sơ tham dự từ 28.4 đến hết ngày 15.9.2019.

Minh Hạnh