Bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên: Vịnh Hạ Long đang dẫn đầu

Trong một triệu phiếu bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long đang dẫn đầu, đó là thông tin do bà Tia B. Viering - Giám đốc Truyền thông của New Open World đưa ra được công bố tại hội nghị ngày 15.9 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP.Hạ Long, hưởng ứng và mở rộng cuộc bầu chọn trong phạm vi cộng đồng và quốc tế.