Biểu tượng hơn 850 năm tuổi của nước Pháp bị hỏa hoạn

Nhà thờ Đức Bà Paris như một trong những biểu tượng văn hóa không thể thay thế của nước Pháp đã tồn tại suốt 850 năm qua đạ bị hỏa hoạn đêm qua (15/04/2019)