Biểu tình thành bạo loạn, ông Trump lên tiếng kiểu 'vừa đấm vừa xoa'

- 2 ngày sau bầu cử, các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra với quy mô ngày càng lớn hơn. Tại một số thành phố, biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động. Cảnh sát đã phải dùng đến vũ khí để can thiệp vào đoàn người biểu tình quá khích.

Là nguyên nhân chính của các cuộc biểu tình này, mới đây, tân Tổng tống Donald Trump đã lên tiếng trên trang Twitter cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, ông đã có 2 phản ứng, 2 phát ngôn mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Video: Reuters