Biểu lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm

Không còn ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất từ 6%/năm đối với các khoản tiền gửi thông thường. Thay vào đó biểu lãi suất tiết kiệm tại hầu hết các ngân hàng đều tiếp tục giảm với nhiều kỳ hạn.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội vừa giảm lãi suất các kỳ hạn từ 0,1-0,3%/năm, trong đó giảm nhiều nhất là 0,3%/năm ở kỳ hạn 3 và 6 tháng, xuống 3%/năm và 4,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tại SHB xuống còn 4,8% và 5,5%/năm. Các ngân hàng như NCB, HDBank cũng đều giảm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn dưới 6%.

Không còn lãi suất huy động trên 6%/năm

Không còn lãi suất huy động trên 6%/năm

Nhìn chung, đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất cao nhất có Nam Á Bank là 5,5%/năm, NCB 5,1%/năm.

Tuy nhiên, đối với những khoản tiền gửi có giá trị lớn, ngân hàng cũng có những quy định riêng. PVcomBank khi khách hàng gửi mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 và 13 tháng, lãi suất áp dụng 10%/năm.

An Bình Bank áp dụng lãi suất 9,65%/năm cho các trường hợp gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bieu-lai-suat-tiet-kiem-tiep-tuc-giam-222926.htm