Biểu hiện của trẻ nhiễm melamine

    Gốc

    Mặc dù xuất hiện cũng đã lâu, nhưng với giới y khoa, melamine vẫn còn nhiều mới lạ.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080930184130.aspx