Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ

Ngày 19/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV (giai đoạn 2011-2016).

Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ - Ảnh 1

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

5 năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trong tỉnh đã cùng với các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng lòng, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội đạt hiệu quả tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tích cực vận động nhân dân, hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo nói riêng, đã có đóng góp quan trọng vào kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần cùng tỉnh đưa huyện Lâm Thao và 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo và đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến.

Những năm tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc miền núi và các chương trình, mục tiêu, các dự án hỗ trợ của Nhà nước; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tỉnh động viên đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong việc vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện các phong trào thi đua và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, 10 cá nhân, hộ gia đình được UBND tỉnh tặng bằng khen; 140 cá nhân điển hình đã được Ủy ban MTTQ tỉnh cấp giấy chứng nhận biểu dương “Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV giai đoạn 2011-2016".

Trung Kiên (TTXVN)