Biểu dương 52 gương “Người tốt- Việc tốt” cơ quan LĐLĐ thành phố

Ngày 14/10, cơ quan LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt- Việc tốt” và hội thi nấu ăn “Hà Nội xưa và nay” năm 2016. Tại hội nghị 52 gương Người tốt việc tốt và 26 nữ cán cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) tiêu biểu trong toàn cơ quan LĐLĐ thành phố đã được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố cho biết, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với chính quyền, thời gian qua, phong trào thi đua “Người tốt- Viêc tốt” trong cơ quan LĐLĐ thành phố đã đi vào nền nếp.

Các ban, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào với mục tiêu, nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, gắn với nhiệm vụ đặc thù cụ thể, thu hút đông đảo CBCCVC, người lao động tham gia.

Lãnh đạo, CBCCVC khối các ban tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với thường trực LĐLĐ Thành phố các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ thành phố; lãnh đạo và CBCCVC các đơn vị sư nghiệp đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo dảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CBVC. Cán bộ quản lý, CNLĐ trong các doanh nghiệp tích cực học tập, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu được giao, phát huy sáng kiến sáng tạo góp phàn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị…

Biểu dương 52 gương “Người tốt- Việc tốt” cơ quan LĐLĐ thành phố - Ảnh 1

Các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh trao thưởng cho các nữ CBCCVC tiêu biểu

Có thể nói phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh của CBCCVC, người lao động trong cơ quan LĐLĐ Thành phố, tạo cơ hội để mọi cá nhân có thể bộc lộ rõ nhất khả năng, ưu thế của mình, đóng góp cho phong trào CNVCLĐ Thủ đô và xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, hơn 100 CBCCVCLĐ đã được suy tôn, công nhận “Người tốt- Việc tốt” năm 2016 tại cơ sở và 52 cá nhân được các ban, đơn vị bình chọn, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ Thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt- Việc tốt” năm 2016.

Nhân dịp này, cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng biểu dương, khen thưởng 26 nữ CBCCVC tiêu biểu năm 2016.

Mai Hương