Biểu dương 47 đơn vị văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2008

    Gốc

    (HNM) - Ngày 4-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương 47 đơn vị văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182775