Biểu diễn nghệ thuật ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo TTXVN, từ ngày 3 đến 26-10, đoàn nghệ thuật “Hoa Đào”, gồm các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyến lưu diễn từ thiện tại 20 địa phương ở miền Trung và miền Nam Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tô-ki-ô, các tỉnh Chi-ba, Phư-cư-ô-ca, Hi-rô-si-ma...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182849