Biểu diễn nghệ thuật tại Nhật Bản vì nạn nhân da cam

    1 đăng lạiGốc

    Đoàn nghệ thuật "Hoa Đào" đang có chuyến lưu diễn từ thiện tại Nhật Bản nhằm kêu gọi ủng hộ các nạn nhân chất đọc da cam Việt Nam.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270649/Default.aspx