Biểu diễn âm nhạc dân tộc Việt Nam ở các trường ĐH Mỹ

Viện Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Mỹ (IVCE) tổ chức chương trình nhạc truyền thống Việt Nam ở các trường ĐH Mỹ.

Chương trình bắt đầu từ ngày 14 - 23.11 ở 8 trường ĐH trong vùng Đông Bắc Mỹ.

Đây là chuyến lưu diễn về nhạc truyền thống Việt Nam tại nhiều điểm nhất từ trước đến nay ở Mỹ. Chương trình do Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong cùng 3 nghệ sĩ trong nước và một nghệ sĩ người Mỹ biểu diễn (ảnh).

T.N