Biệt thự ven biển

    Gốc

    Khác biệt thự ở đồng bằng, biệt thự ven biển đòi hỏi người thiết kế phải am hiểu địa hình, địa chất, khí hậu… để có được một công trình đẹp và bền vững với thời gian......

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kientruc/2007/09/18/100740/1056