Biết rồi, khổ lắm, cứ thế

Cả chính phủ Syria lẫn phe chống đối đều dùng bước đi sách lược để tranh thủ dư luận và gây áp lực với đối phương khi nối lại đàm phán gián tiếp và tiếp xúc trực tiếp tại Geneva (Thụy Sĩ).

Với bước đi này, cả hai phía đều tránh bị bên ngoài coi là cản trở giải pháp chính trị và kỳ vọng có thể đổ hết lỗi cho bên kia. Trong thực chất, mục đích chính của cả hai đều không phải là giải pháp chính trị mà là dền dứ và củng cố vị thế chờ thời.

Thực trạng và cả triển vọng gần của khuôn khổ đàm phán này có thể được tóm gọn là “biết rồi, khổ lắm và cứ thế”. Sau khi đã quyết định, đồng thời cũng có thể nói bị buộc phải, cùng tới dự hội nghị quốc tế trong tháng trước cũng ở Thụy Sĩ, hai phe không thể không tiếp tục đàm phán gián tiếp và tiếp xúc trực tiếp với nhau. Một khi đã bước đi như thế, họ thực sự không còn đường lùi. Nhưng họ lại có thể cùng nhau hoặc đơn phương quyết định tốc độ tiến triển và mức độ thực chất của tiến trình ấy.

Có 3 lý do khiến cả hai phía hiện chỉ cần duy trì diễn đàn đàm phán mà chưa muốn đàm phán thành công. Thứ nhất, họ vẫn chủ định loại trừ nhau chứ chưa sẵn sàng thỏa hiệp và hợp tác, đều không muốn và không tin vào giải pháp chính trị. Thứ hai, bên nào cũng cho rằng hiện tại chưa có lợi nhất để thỏa hiệp. Thứ ba, cả hai đều lợi dụng bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích giữa các đối tác bên ngoài vừa tham gia quyết định giải pháp vừa bảo hộ cho việc thực hiện giải pháp. Ai cũng biết thế, muốn thế nên cứ thế.

Thảo Nguyên