Biết rõ chất nguy hại, HVS vẫn thải

    Gốc

    Cảnh sát môi trường khẳng định 60 tấn chất thải này đã có trên dock tàu và được đưa từ nước ngoài vào, nhưng Hải quan tỉnh lại cho rằng chúng phát sinh trong quá trình sửa chữa tàu biển

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232407.asp