Biết là dại gái... nhưng vẫn yêu!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trông thấy, tiếp xúc, gặp gỡ với người đẹp, người vừa mắt là động tình, sinh ái, này ước mộng rồi, còn nghĩ gì thêm nữa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=127640