"Biệt đội rác" chuyên nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - Lực lượng mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn có, biệt đội gom rác chuyên nghiệp.

    Cầm Thanh (funnyplace.org)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-228388/video-hai/biet-doi-rac-chuyen-nghiep.htm