Biến thể trào lưu chống đẩy 22 lần trong 22 ngày có tốt?

Các bài tập biến thể như chống đẩy trên ghế, chống đẩy một tay không mang lại hiệu quả vượt trội so với phương pháp truyền thống, dễ chấn thương, nguy hiểm cho người thực hiện.

Hoàng Hiệp - Phương Anh