“Biến” rượu Lúa mới thành rượu ngoại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mua vỏ chai rượu cũ từ hàng đồng nát, sử dụng rượu Lúa mới, wisky Hà Nội, Đặng Trần Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) “biến” chúng thành rượu “ngoại”. Đường dây sản xuất rượu giả này “vỡ” chiều tối 14/1 khi rượu “ngoại” bị bắt trên đường đi tiêu thụ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/1/83415.cand