Biện pháp nào để kim ngạch xuất khẩu 2008 tăng 22% so với năm 2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Năm 2008, Bộ Công Thương đề ra chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 58,6 tỷ US, tăng 22% so với năm 2007. Trong đó nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản đạt kim ngạch XK trên 10,6 tỷ USD ( tăng 8,2% so với năm 2007), nhóm hàng khoảng sản gồm dầu thô và than đá đạt kim ngạch 9,7 tỷ USD, tăng 3,3%,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=34061