Biện pháp kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    "Biện pháp kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng, giá cả hàng hóa dần ổn định, tình hình dịch bệnh được khống chế"- đó là thông báo của ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ ngày 29/4/2008.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20061