Biện pháp khả thi

Trước thềm năm mới 2013, trả lời báo chí về cuộc sinh hoạt xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận đó là việc khó.

“Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo” - ông Nguyễn Phú Trọng nói. Cái khó, như người đứng đầu Đảng nhận định, vì đó là đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ chức, đụng đến danh dự, lợi ích và quan hệ của cán bộ. Mà đã đụng đến những chuyện này, lẽ thường người ta phải “cố thủ” cho bằng được, cấu kết để bao che nhau bằng được. Song “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Phương châm của Đảng ta lấy giáo dục, phòng ngừa làm chính, trừng trị chỉ áp dụng khi chẳng còn thuốc chữa; nếu cán bộ không tỉnh ngộ, không sửa chữa, khắc phục sai lầm thì mới kỷ luật và Đảng cũng đã chuẩn bị những biện pháp hiệu quả để xúc tiến công việc này .Đó là việc ban hành một loạt nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng về giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; về trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trung ương; tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm ở các cấp... Tiếp đó là đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); chuyển công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng về bên Đảng; xây dựng nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn... Có thể nói đấy là những bước đi căn bản, chắc chắn, vững bền mà không một cá nhân nào, dù quyền lực đến đâu, có thể xoay ngược được. Hơn thế, đó còn là lòng dân luôn mong chờ ở Đảng cầm quyền một thái độ “sửa mình” thật sự bằng những giải pháp cụ thể, khả thi, nói đi đôi với làm!

VẠN BẢO