Biên lãi gộp giảm mạnh, lợi nhuận 9 tháng của CSM và DRC thấp hơn cùng kỳ

Diễn biến ổn định của tỷ giá khiến chi phí tài chính của cả hai doanh nghiệp giảm đáng kể so với cùng kỳ nhờ bớt lỗ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, biên lãi gộp của cả hai doanh nghiệp săm lốp này đều giảm mạnh.

Biên lãi gộp giảm mạnh, lợi nhuận 9 tháng của CSM và DRC thấp hơn cùng kỳ - Ảnh 1

CTCP Cao su miền Nam (mã CSM-HoSE) và CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm của biên lãi gộp.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của cả hai doanh nghiệp săm lốp đều giảm đáng kể. Trong quý III/2016, biên lãi gộp của CSM giảm từ 23,45% cùng kỳ xuống còn 20,3%. Biên lãi gộp của DRC cũng giảm mạnh từ 22,27 % xuống 18,96%.

Trong khi đó, diễn biến ổn định của tỷ giá khiến chi phí tài chính của cả hai doanh nghiệp giảm đáng kể so với cùng kỳ nhờ bớt lỗ chênh lệch tỷ giá.

Quy mô doanh thu của CSM giảm 5,8% trong quý III, xuống còn 793 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm giảm 17,5%, còn 2.308 tỷ đồng. Trong các khoản chi phí sản xuất, chi phí khấu hao tại doanh nghiệp này đã tăng đáng kể. Lợi nhuận gộp giảm 18,4%.

Tuy nhiên, nhờ tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận quý III của CSM vẫn tăng 6,7%. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 56,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 180,13 tỷ đồng. Với kết quả này, CSM đã hoàn thành 68% kế hoạch đề ra.

Biên lãi gộp giảm mạnh, lợi nhuận 9 tháng của CSM và DRC thấp hơn cùng kỳ - Ảnh 2

Doanh thu DRC tăng nhẹ trong quý III, nhưng vẫn giảm 1,4% so với 9 tháng đầu năm 2015. Doanh thu hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 2.428 tỷ đồng.

Biên lãi gộp giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 13,9% so với quý III/2015. Khác với CSM, chi phí bán hàng và quản lý tăng trong quý này khiến lợi nhuận sau thuế quý III giảm 1,9%, xuống còn 83,22 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DRC thu về 282 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 2,4% so với cùng kỳ. DRC đề ra kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn năm 2015.

Biên lãi gộp giảm mạnh, lợi nhuận 9 tháng của CSM và DRC thấp hơn cùng kỳ - Ảnh 3