Biên lai ghi số tiền tiết kiệm của Bác Hồ tặng bộ đội trực phòng không

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bảo tàng Đoàn phòng không Hà Nội hiện đang lưu giữ tờ biên lai của quĩ tiết kiệm số 1, chi nhánh quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi số tiền tiết kiệm trị giá 25.000 đồng (tương đương 60 lạng vàng thời đó) của Bác Hồ tặng bộ đội trực phòng không...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.congtacchinhtri.36392.qdnd