Biên khảo “Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long”

“Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long” – Biên khảo của soạn giả Nhâm Hùng; sách gồm 3 phần: “Chợ nổi hình thành và phát triển”; “Văn hóa – du lịch chợ nổi” và “Các chợ nổi tiêu biểu”.

“Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long”. (LĐ) - Sách giúp bạn đọc có cái nhìn tương đối toàn diện về chợ nổi ở ĐBSCL theo chiều dài lịch sử với những nét độc đáo gắn liền với văn hóa thương hồ. Biên khảo sử dụng nguồn tư liệu khá phong phú bên cạnh sự khảo sát trực tiếp, nhờ đó sự hình thành, phát triển của chợ nổi được tái hiện vừa nghiêm túc vừa khá sinh động. Một số chợ nổi tiêu biểu được giới thiệu như: “Cái Bè – chợ nổi giữa ba tỉnh”, “Trăm năm chợ nổi Ngã Bảy”, “Chợ nổi Long Xuyên đầu nguồn sông Hậu”... NXB Trẻ ấn hành – 2009. L.N.G

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/bien-khao-cho-noi-dong-bang-song-cuu-long/20102/172946.laodong