Biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập chính thức đóng cửa

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 3/2, một nguồn tin an ninh và những người chứng kiến cho biết các lực lượng an ninh Ai Cập và Hamas đã đóng cửa biên giới giữa Dải Gada và Ai Cập.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234808/Default.aspx