Biến đổi khí hậu đã trở nên cấp bách với VN

    Gốc

    Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển, cho rằng vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách đối với Việt Nam.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267285/Default.aspx