Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề khu vực Đông - Nam Á

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 27-4 cảnh báo, Đông - Nam Á là một trong những khu vực trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và kêu gọi các quốc gia trong khu vực có ngay các hành động ngăn chặn tình trạng này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146381&sub=82&top=45