Biển báo đường một chiều là gì?

Biển báo đường một chiều là gì và khi tham gia giao thông, nếu gặp những biển báo đường một chiều, tài xế phải tuân thủ thế nào?

Đường một chiều là gì?

Theo hướng dẫn tại Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, đường một chiều là đường chỉ cho đi một chiều. Các phương tiện lưu thông trên đường này chỉ được được phép đi theo một chiều nhất định. Quy định này áp dụng đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông, trừ các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Các lại xe ưu tiên gồm xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật được phép đi vào đường ngược chiều.

Ký hiệu đường một chiều.

Đường một chiều hiện không có ký hiệu cố định mà được nhận diện thông qua các biển báo giao thông báo hiệu đường một chiều bao gồm: Biển báo I.407a, biển báo I.407b, biển báo I.407c và biển báo P.102 “Cấm đi ngược chiều”.

Để nhận biết đường một chiều một cách đơn giản, người tham gia giao thông trước hết cần quan sát tìm biển báo giao thông trước đoạn giao nhau.

Các loại biển báo đường một chiều.

Các loại biển báo đường một chiều.

3.1. Biển báo I.407a.

Biển báo I.407a “Đường một chiều” có dạng hình vuông, nền màu xanh lam, bên trong có mũi tên màu trắng với hướng chỉ lên trên.

Biển báo I.407a đặt phía sau nơi đường giao nhau. Trường hợp đoạn đường đã bố trí biển R.302 “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật” tại các đầu dải phân cách thì không nhất thiết đặt biển báo I.407a.

Biển báo này yêu cầu các phương tiện phải đi theo chiều vào theo mũi tên trên biển báo, cấm quay đầu ngược lại, trừ các xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ như xe chữa cháy; xe quân sự, công an; xe cứu thương,…

Để báo hết đoạn đường một chiều, người ta sẽ bố trí biển báo I.204 “Đường hai chiều” nhằm cho biết bắt đầu đoạn đường phía trước có thể đi theo hai chiều.

3.2. Biển báo I.407b.

Biển số I.407b “Đường một chiều” có dạng hình chữ nhật, nền màu xanh lam, bên trong có mũi tên màu trắng với hướng chỉ sang phải.

Biển số I.407b cũng được đặt trước nơi đường giao nhau và đặt trên đường chuẩn bị đi vào đường một chiều.

Tương tự như biển báo I.407a, biển báo I.407b cũng chỉ cho phép các phương tiện đi theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu, trừ xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ như như xe chữa cháy đi; xe quân sự, công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương,…

Khi hết đường một chiều người ta sẽ bố trí biển báo I.204 “Đường hai chiều” để báo hiệu bắt đầu đi hai chiều.

3.3. Biển báo I.407c.

Biển báo I.407c “Đường một chiều” có dạng hình chữ nhật, nền màu xanh lam, bên trong có mũi tên màu trắng với hướng chỉ sang trái.

Biển báo I.407c cũng được đặt trước nơi đường giao nhau và đặt trên đường chuẩn bị đi vào đường một chiều.

Biển báo này chỉ cho phép các phương tiện đi theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu xe, trừ các xe ưu tiên như xe chữa cháy đi; xe quân sự, công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương…

Để báo hết đường một chiều, người ta sẽ lắp biển báo I.204 “Đường hai chiều” để báo hiệu bắt đầu đi hai chiều.

3.4. Biển báo P.102 “Cấm đi ngược chiều”.

Biển báo cấm đi ngược chiều.

Biển báo cấm đi ngược chiều là một biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo cấm với đặc điểm như sau: Hình tròn với hai tông màu là đỏ và trắng, cụ thể nền màu biển màu đỏ, bên trong có một gạch ngang to màu trắng ở giữa.

Do biển báo cấm đi ngược chiều được đặt ở đầu các tuyến đường một chiều nên còn có tên gọi khác là biển báo đường một chiều.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bien-bao-duong-mot-chieu-la-gi-ar865292.html