BIDV: Vietnam Airlines sẽ sớm trở thành cổ phiếu của thị trường

Đây là nhận định của Trung tâm nghiên cứu NH BIDV ngay sau đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thành công.

Trung tâm nghiên cứu BIDV cho biết, theo kế hoạch, sau khi tổ chức đấu giá, Vietnam Airlines sẽ triển khai bán 282.036.800 cổ phần cho đối tác chiến lược, trong đó, dự kiến sẽ lựa chọn 1 NĐT cùng ngành và 1 - 2 nhà đầu tư tài chính và ưu tiên hướng tới NĐT có khả năng hỗ trợ thu xếp vốn cho các kế hoạch đầu tư vào đội bay của Vietnam Airlines.

Đối với cán bộ nhân viên, kế hoạch bán ưu đãi 1,52% VĐL, tương đương 21,5 triệu cổ phần cũng sẽ được CTCK BIDV (BSC) tư vấn cho Vietnam Airlines thực hiện ngay sau ngày 14.11.2014, song song với quá trình thu tiền mua cổ phần của NĐT trúng đấu giá. Trong đó, bán ưu đãi theo thâm niên công tác (11.320.600 cổ phần) và bán theo cam kết làm việc lâu dài trong Cty cổ phần
(9. 474.500 cổ phần) đã được cán bộ nhân viên đăng ký tại thời điểm thông qua phương án CPH.

Cũng theo BIDV, với kế hoạch chào bán cho các cổ đông chiến lược sẽ sớm được công bố, cùng lộ trình niêm yết rõ ràng, CP Vietnam Airlines sớm trở thành CP của thị trường, trở thành một trong những CP trong nhóm dẫn dắt TTCKVN.

Được biết, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vietnam Airlines tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ngày 14.11 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của NĐT với 1.608 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 1.578 NĐT cá nhân trong nước, 28 NĐT cá nhân nước ngoài và 2 tổ chức trong nước. Giá đấu thành công cao nhất là 223.000 đồng/CP, giá đấu thành công thấp nhất là 22.300 đồng/CP, giá đấu thành công bình quân là 22.307 đồng/CP. Kết quả 49 triệu CP của Vietnam Airlines đã được 1.577 NĐT trong và ngoài nước mua hết với tổng số lượng CP bán được là 49.009.008 CP, tương đương 1.093.244.838.400 đồng.

Vietnam Airlines có VĐL 14.101.840.000.000 đồng, chia thành 1.410.184.000 cổ phần, trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ 75% VĐL; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên chiếm 1,5% VĐL; cổ phần chào bán cho NĐT chiến lược chiếm 20% và cổ phần bán đấu giá cho các NĐT chiếm 3,5%.