BIDV và Oceanbank hợp tác toàn diện

    Báo Công Thương
    1 đăng lạiGốc

    Hôm nay, ngày 18/8/2009, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2009-2012, xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, hợp tác kinh doanh có tính hệ thống nhiều chiều giữa hai bên.

    Ông Nguyễn Xuân Sơn - Tổng giám đốc OceanBank và ông Đoàn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc BIDV ký hợp tác toàn diện CôngThương - BIDV cam kết đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ ngân hàng với OceanBank, đồng thời giúp OceanBank phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng. BIDV sẽ chủ động tạo điều kiện cho đối tác tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của BIDV một cách thuận lợi và hiệu quả; ưu tiên cung cấp những khoản tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn, đào tạo nghiệp vụ tài chính ngân hàng cho các cán bộ nhân viên OceanBank. OceanBank cam kết tạo mọi điều kiện cho BIDV tiếp cận đồng tài trợ chính, ủy thác tài trợ và tham gia đầu tư những dự án của khách hàng của OceanBank hoặc OceanBank là đầu mối thu xếp vốn. Các vấn đề có liên quan đến thỏa thuận này sẽ được thực hiện thông qua ký kết các hợp đồng cụ thể. Thỏa thuận này là căn cứ để triển khai quan hệ tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng giữa BIDV và OceanBank. Duy Minh Ông Nguyễn Xuân Sơn - Tổng giám đốc OceanBank và ông Đoàn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc BIDV ký hợp tác toàn diện

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/tai-chinh-chung-khoan/bidv-va-oceanbank-hop-tac-toan-dien/32/0/19914.star