BIDV và Eurowindow holding ký thỏa thuận hợp tác

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 20/12/2007, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Eurowindow Holding và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong giai đoạn (2007-2012).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228576/Default.aspx