BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

Cuối tuần qua, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016.

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 - Ảnh 1

ĐHĐCĐ bất thường tổ chức theo Nghị quyết số 2679/NQ-BIDV ngày 07/09/2016, có sự tham gia của hơn 400 cổ đông, đại diện cho 24.042 cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/09/2016 (trong đó bao gồm 23.821 cổ đông cá nhân và 221 cổ đông tổ chức).

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điểm sửa đổi căn bản nhất được Đại hội thông qua là: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV. Theo đó, một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh này cũng đã được sửa đổi phù hợp.

Được biết, đến hết quý III/2016, BIDV đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%. BIDV được các tổ chức đánh giá cao với những giải thưởng uy tín…

BIDV khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, huy động vốn tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng...

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 - Ảnh 2

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 - Ảnh 3