BIDV: Tiết kiệm rút vốn linh hoạt - hưởng lãi tròn tháng

(NDHMoney) Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức triển khai sản phẩm Tiết kiệm Rút vốn linh hoạt – Hưởng lãi tròn tháng bằng USD tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

Tham gia sản phẩm, khách hàng được hưởng mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường đối với tất cả các kỳ hạn. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính của mình bởi Tiết kiệm rút vốn linh hoạt - Hưởng lãi tròn tháng rất đa dạng về kỳ hạn gửi. Đặc biệt, khi rút trước hạn khách hàng được hưởng lãi theo thời gian thực gửi với lãi suất tròn tháng do BIDV quy định: Thời gian thực gửi (T) Lãi suất áp dụng Dưới 1 tháng Lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm gửi Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng Lãi suất kỳ hạn 1 tháng Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng Lãi suất kỳ hạn 2 tháng Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng Lãi suất kỳ hạn 3 tháng Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng Lãi suất kỳ hạn 4 tháng Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng Lãi suất kỳ hạn 5 tháng Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng Lãi suất kỳ hạn 6 tháng Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng Lãi suất kỳ hạn 7 tháng Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng Lãi suất kỳ hạn 8 tháng Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng Lãi suất kỳ hạn 9 tháng Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng Lãi suất kỳ hạn 10 tháng Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng Lãi suất kỳ hạn 11 tháng Từ 12 tháng đến dưới 13 tháng Lãi suất kỳ hạn 12 tháng Từ 13 tháng đến dưới 18 tháng Lãi suất kỳ hạn 13 tháng Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng Lãi suất kỳ hạn 18 tháng Bên cạnh đó, khách hàng được hưởng các quyền lợi khác như được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn khi có nhu cầu hay được xác minh năng lực tài chính cho mục đích cá nhân.