BIDV sẽ trả Bộ Tài chính 2.768 tỉ đồng tiền cổ tức

Tháng 11 tới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 8,5%.

BIDV sẽ trả Bộ Tài chính 2.768 tỉ đồng tiền cổ tức - Ảnh 1

Quyết định này vừa được công bố trong đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của BIDV vừa diễn ra cuối tuần qua. Với tỷ lệ 8,5%, cứ một cổ phiếu nhà đầu tư sẽ được nhận 850 đồng. Bộ Tài chính, với tư cách đại diện vốn nhà nước ở BIDV với 95,28%, sẽ được trả 2.768 tỉ đồng tiền cổ tức.

Trước đó vào tháng 5, Bộ Tài chính đã đề nghị BIDV và VietinBank chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước vào ngân sách. Trong khi đó, các ngân hàng muốn giữ lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn tự có, đáp ứng quy định về hệ số an toàn vốn của các ngân hàng vốn được coi là cấp bách hiện nay.

Trong đại hội, BIDV khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016, gồm tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, huy động vốn tăng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 đồng.

Hồng Sương