BIDV phát hành “Chứng chỉ tiền gửi dài hạn đợt I- 2009” đến ngày 4-5-2009

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    (NLĐO)- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang phát hành “Chứng chỉ tiền gửi dài hạn đợt I/2009” (CCTG) bằng VND và USD trên toàn hệ thống với các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm và 5 năm. Chương trình dành cho tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090402044616785P0C1014/bidv-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-dai-han-dot-i2009-den-ngay-452009.htm