BIDV lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt trên 3 ngàn tỷ đồng

Hiệu quả kinh doanh của BIDV tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 3.117 tỷ, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. BIDV luôn tiên phong thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

BIDV lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt trên 3 ngàn tỷ đồng - Ảnh 1

BIDV được Tạp chí The Asian Banker trao giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015"

Nằm trong nhóm ngân hàng đứng đầu thị trường với gần 725 nghìn tỷ, tăng trưởng 25,3% so với cùng kỳ năm trước và 11,53% so với đầu năm. BIDV cho vay khách hàng đạt 518 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và 16,3% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,7% thông qua triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý nợ xấu. Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, bền vững, các chỉ số an toàn hoạt động được đảm bảo theo quy định: tiền gửi khách hàng đạt 531 nghìn tỷ, tăng trưởng 37,7% so với cùng kỳ năm trước, 20,68% so với đầu năm, hoạt động bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, chuyển đổi mạnh mẽ, khẳng định sức mạnh của Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015 - danh hiệu được Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Thị phần của BIDV trong toàn hệ thống được củng cố: Thị phần tín dụng đạt 12,7%, tăng 1,1% so với năm 2014, thị phần huy động vốn đạt 11,6%, tăng 1,3% so với năm 2014. Với những kết quả vượt trội, thị trường đã có những đánh giá cao và tích cực về BIDV. Cổ phiếu BID bứt phá mạnh, khối lượng giao dịch cổ phiếu luôn nằm trong nhóm cao nhất thị trường.

Thời gian gần đây, giá cổ phiếu BID có biến động mạnh khi các nhà cung cấp chỉ số hàng đầu có sự điều chỉnh danh mục. BIDV cho rằng, các biến động nói trên chỉ mang tính chất ngắn hạn và trong thời gian tới, với thực tiễn kết quả hoạt động khả quan của BIDV cùng với sự quan tâm của cộng đồng đầu tư, giá cổ phiếu BID sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. BIDV dự kiến sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông của BIDV thông qua cũng như đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông của BIDV.

Trà Vân