BIDV chốt trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng giám đốc BIDV Phan Đức Tú cho biết BIDV không cần phải bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu không có yêu cầu.

BIDV chốt trả cổ tức bằng tiền mặt - Ảnh 1

Sáng nay (22/10), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua nội dung sửa đổi điều lệ BIDV, phê chuẩn nội dung sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điểm sửa đổi căn bản nhất được đại hội thông qua là Tổng giám đốc - ông Phan Đức Tú - là người đại diện theo pháp luật của BIDV. Theo đó, một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh này đã được sửa đổi phù hợp.

Liên quan đến việc bầu tân Chủ tịch sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu, trao đổi với báo giới, ông Tú cho hay ông Trần Anh Tuấn đang được giao điều hành Hội đồng quản trị. Để có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị chính thức thì phải tổ chức một cuộc họp nữa.

Tuy nhiên, người đại diện pháp luật không nhất thiết phải là chủ tịch.

Cũng theo ông Tú, sau khi thay đổi quy chế, tất cả những việc liên quan tới Hội đồng quản trị đã có ông Trần Anh Tuấn và ông Tú là người đại diện pháp luật.

Hội đồng quản trị BIDV cũng có thông báo việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 8,5%, tương ứng 2.905 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của tất cả cổ đông là 4/11/2016; ngày thực hiện là 21/11/2016.

Như vậy, sau nửa năm chờ đợi, BIDV phải điều chỉnh phương án chi trả cổ tức theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Tại Đại hội cổ đông bất thường, không ít cổ đông lo ngại việc trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) có đạt được mức tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước, là 9%.

Ông Phan Đức Tú cho rằng việc chia cổ tức bằng tiền mặt đã khiến không ít cổ đông trăn trở. Cổ đông một mặt thì muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt để hiện thực hoá lợi nhuận, một mặt muốn ngân hàng mà mình đầu tư phát triển bền vững hơn.

“Về hệ số CAR, tôi xin chia sẻ thật hiện BIDV đang ở ngưỡng hơn 9%, gần tiệm cận với mức tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng nằm trong danh sách 10 nhà băng sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn Basel II, nên việc trả cổ tức bằng tiền mặt đã được Hội đồng quản trị cân nhắc rất nhiều lần.

Theo Tổng giám đốc BIDV, nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng có cơ hội tăng vốn, trả cổ tức bằng tiền mặt thì tiền đó sẽ chảy vào ngân sách Nhà nước, BIDV không còn nhiều cơ hội để tăng vốn tự có. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong mọi trường hợp, BIDV vẫn đảm bảo các yêu cầu an toàn hoạt động theo pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Tú cũng nhấn mạnh quyền lợi của cổ đông nhất định sẽ đảm bảo.

Đến hết quý III/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 956 nghìn tỷ, tăng 11,5% so với đầu năm và đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng cổ phần.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/9/2016 đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch năm.