BIDV bất ngờ báo lãi tăng vọt

BizLIVE - So với quý III/2012, lợi nhuận quý III năm nay của BIDV tăng hơn 3 lần.

Giao dịch tại BIDV.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 và 9 tháng năm 2013.

Báo cáo tài chính của BIDV cho thấy, thu nhập từ lãi thuần quý III của ngân hàng này đạt 3.261 tỷ đồng, cao hơn con số 2.791 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lãi thuần của BIDV đạt 9.869, tăng vọt so với mức 5.494 của cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu thu nhập, quý III, mảng dịch vụ mang về cho BIDV 567,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.791 tỷ đồng; mảng kinh doanh ngoại hối lãi hơn 29 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi 85 tỷ đồng; mảng mua bán chứng khoán kinh doanh mang về khoản lãi 90 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 297,3 tỷ đồng; mảng chứng khoán đầu tư đạt 41,2 tỷ đồng trong quý III và 9 tháng lãi 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là hai mảng có lợi nhuận khá tốt, gồm mảng hoạt động khác lãi 190,7 tỷ đồng quý III, lũy kế 9 tháng lãi 486,2 tỷ đồng; mảng góp vốn mua cổ phần quý III lãi 111 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi 321 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý III của BIDV là 1.406 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 4.782,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi 1.403,8 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III, BIDV lãi hợp nhất trước thuế 1.481 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ngân hàng này lãi trước thuế 4.060 tỷ đồng, sau khi đã trừ đi 4.022 tỷ đồng dự phòng rủi ro.

Như vậy, so với quý III/2012, lợi nhuận quý III năm nay của BIDV tăng hơn 3 lần, còn 9 tháng tăng gần gấp đôi so với 9 tháng năm 2012.

Cơ cấu tài sản của BIDV tính đến 30/9/2013 (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: BIDV.

Tính đến 30/9/2013, dư nợ tín dụng của BIDV đạt 373.205 tỷ đồng (bao gồm cả cho vay bằng vốn ODA), tăng gần 10% so với đầu năm 2013. Tiền gửi khách hàng tăng 12,5% lên 340.844 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, BIDV có tổng cộng 8.755 tỷ đồng nợ xấu tại thời điểm 30/9, chiếm 2,3% trên tổng dư nợ, thấp hơn con số 9.161 tỷ đồng nợ xấu thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của BIDV đến cuối quý III là 2.606 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/9, tài sản của BIDV đạt 535.794 tỷ đồng, tăng hơn 51.000 tỷ đồng, đương đương 10,5% so với đầu năm nay. Cũng tính tới thời điểm trên, vốn và các quỹ của BIDV đạt 31.445 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đạt hơn 28.112 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 2.915,6 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 2,811 tỷ cổ phiếu BID của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID). Đây là lần thứ 2, BIDV nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE.